Voorzetdiepwoeler hydraulische tanden

Kenmerken

Bij het intens bereden percelen wordt de structuur van de bodem meer & meer belast, 
Om opbrengstverliezen te vermijden & een betere waterdoorlaatbaarheid te verkrijgen is het aangewezen om op regelmatige basis zuurstof in de bodem te brengen.

Voordeel: Alles kan in 1 landbewerking uitgevoerd worden.

⇨ hydraulisch diepteregeling van de tanden
⇨ 300 a 350 mm tussenbouw
⇨ max 450mm diepte
⇨ 2700 breedte
⇨ afstand tussen de tanden 725- 925 - 725
⇨ brede of smalle geboute ganzenvoeten

Opties

- Carbide Beitels

Toepassingen

· traktor