Ma - Vrij: 8.00 - 17.00
Een vraag stellen

Contact

FRICKELO BVBA
Venecolaan 48
9880 Aalter
Industriezone “Lakeland”

BTW BE-0541.421.534

Neem vrijblijvend contact op

Uw persoonsgegevens worden door Frickelo BVBA – Venecolaan 48 Te Aalter verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw bestelling/aankoop en voor direct marketing (om u nieuwe producten of diensten aan te bieden) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen:boekhouding@frickelo.com . Via dit mailadres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel). Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vindt u opdeze pagina